YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

YETKİ BELGESİ/VEKALETNAME

 

VEKALET VERENİN                : (Tüm alanların ve aşağıda belirtilen kutucuğun doldurulması zorunludur.)

T.C. KİMLİK NO                       :

ADI SOYADI                            :

BABA ADI                                :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ         :
İŞE GİRİŞ TARİHİ                    :
KURUM VE GÖREV YERİ        :

KURUM SİCİL NO                    :

KADRO ÜNVANI                      :
İKAMETGAH ADRESİ               :

İŞ ADRESİ                               :

TELEFONU                              :

E-MAİL                                     :

SENDİKA ÜYELİK NO              :

DAVA/TALEP KONUSU            :          

Çalışma hayatımdan, kamu görevini yürüttüğüm kurum veya kuruluşun tabi olduğu konulardan ve diğer ilgili mevzuattan ve kanunlardan, sözleşmelerden doğan haklarımın her düzeyde ve derecede ki yönetim ve yargı organları nezdinde takip edilmesi amacıyla adıma dava açmaya ve aleyhime açılmış ve açılacak davaları takip etmeye, yargı kararları ile anlaşmalar yolu ile alacaklarımı icraen tahsile, ahzu kabza, sulh ve ibraya, haklarımın tahsili ile tarafıma teslimi için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, belgeleri imzalamaya, yukarıda arz ettiğim hususlarda sendikamız avukatına/avukatlarına vekalet vermeye üyesi bulunduğum Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DİYANET-SEN) Genel Başkanlığını yetkili kıldığımı, sendikama başvuruda bulunduğumu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca arz ve beyan ederim. Sendika tarafından menfaatlerimin korunması amacıyla açılan davalarda; yargılamanın hiçbir safhasında avukattan veya sendikadan yazılı onay almaksızın dava takibi için sendika avukatı dışında başkaca bir avukata vekalet vermeyeceğimi, sendika avukatının yazılı onayı olmaksızın başka bir avukata vekalet vermem, üyelikten istifa etmem veya davayı takip eden sendika avukatını azletmem halinde haksız azilden kaynaklı (A.A.Ü.T. hükümlerince) yasal vekalet ücretini peşinen avukata veya sendikaya ödemeyi kabul ettiğimi, tarafımca gönderilen evrakların iadesinin olmayacağı, harçların ise yazılı talebim ve davanın kazanılması halinde mahkeme kararında hükmedilen kısmının iade olacağı, davanın kazanılması halinde vekalet ücretinin davayı takip eden avukata/avukatlara ait olacağı, davamın aleyhime sonuçlanması halinde ise çıkacak karşı vekâlet ücreti ve masrafların tarafımca ödeneceği, dava harçlarının tarafımca karşılanacağı, kanun yolları ve sair hususlar için ilave harçlar ödeyebileceğimi, istenilen harçları süresinde yada eksik/hiç ödemediğimde; dava açmadan, kanun yollarından, davanın takibinden vazgeçmiş sayılacağım hususlarında bilgilendirildim, okudum tüm bu borçları ödemeyi ve yükümlülükleri kabul ve taahhüt ediyorum.

 

KUTUCUĞA EL YAZISI İLE “Yukarıda yer alan metni okudum, bilgilendirildim kabul ediyorum” İFADESİNİ YAZINIZ.

 

 

 

Üye

Adı Soyadı-İmzası

 

Sayın Sendika Avukatı, yukarıda bilgileri yer alan, üyemizin talep/dava konusu hakkında gerekli işlemleri yapmanızı rica ederiz. …/…/202…

 

 

……..…. Şube Başkanı/İl Temsilcisi                                                      Diyanet-Sen Genel Başkanı

 

 
3WTURK CMS v8.0