DAVA KILAVUZU

DAVA KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DAVA AÇMA/TAKİP KILAVUZU

A-    DAVA İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR     :

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

1-    Yetki Belgesi (Vekalet): (Örneği İçin Tıklayınız)

Üyelerimiz için Yetki Belgesi, vekaletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemizce dikkatlice okunmalı, boşluk olarak belirtilen kutucuk el yazısı ile doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Bu işlemin yapılmadığı yetki belgesi ile dava açılmayacaktır. Akabinde son olarak üyenin bağlı olduğu Şube/İl Temsilciliği tarafından da Yetki Belgesi imzalanmalıdır.

2-    Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, atama belgesi, sağlık raporu gibi… dava konusu ile ilgili tüm evraklar

3-    Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

4-    Dava Harç/Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont

5-    Üyelerimiz dava takiplerini/süreçlerini E-DEVLET üzerinden yapabilirler.

B-    DAVA SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI                      :

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatlarımıza göndermelidirler. Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır. Zamanaşımı süresi (idari davalarda 60 gün) ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir. Üyelerimiz avukatlarımıza zorunlu dava harç/posta masrafı dışında ücret ödemeyecek ve özel hallerin dışında noterden vekaletname vermeyeceklerdir.

Sendikamız tarafından takip edilen davalarda yargılamanın herhangi bir safhasında makul ve haklı gerekçe olmaksızın üyelikten istifa edilmeyecek veya Sendikadan/Avukattan yazılı onay alınmaksızın başkaca bir avukata özel bir vekalet verilmeyecek olup, aksi hal için yargılama giderleri ve avukatın haksız azlinden üyemiz maddi olarak sorumlu olacaktır.

Avukata gönderilen evrakların, harçların ve posta masraflarının iadesi olmaz. Davanın lehe olması durumunda sadece mahkemece hükmedilen yargılama gideri üyemizce yazılı başvuru ile istenmesi halinde iade edilir. Dava sürecinde istenilen ilave harçlar (Temyiz, İstinaf, İtiraz harçları, gider avansı gibi) üyemiz tarafından eksiksiz olarak süresinde yatılmalıdır. Aksi halde üyemiz yapılacak yasal (Temyiz, İstinaf, İtiraz gibi) başvurudan vazgeçmiş sayılır.

Öte yandan davanın reddi durumunda da çıkabilecek karşı vekalet ücreti unutulmamalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İl-İlçe temsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo ve e-posta yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

 

C-    HUKUK BÜROMUZ İLETİŞİM

Rüzgarlı Caddesi No: 15/B Ulus Altındağ/Ankara

0312-230 46 86/0312-231 57 22/0312-231 57 31

diyanetsenhukuk@gmail.com

HESAP BİLGİLERİ:

VAKIFBANK ADLİYE SARAYI ŞUBESİ

İBAN NO: TR 90 0001 5001 5800 7301 9663 59

Hesap Sahibi Av. Hacı Muharrem MANKIR

 
3WTURK CMS v8.0