DAVA KILAVUZU

DAVA KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DAVA İÇİN AVUKATIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR :

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

1-Yetki Belgesi (Vekalet): (Örneği İçin Tıklayınız)

Üyelerimiz için Yetki Belgesi, vekaletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemiz tarafından okunarak imzalanmalı akabinde Şube Başkanı/İl temsilcisi de Yetki Belgesini imzalayarak sendika hukuk bürosuna sonra gönderilmelidir.

2-Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, sağlık raporu gibi… dava konusu ile ilgili tüm evraklar

3-Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları:

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

4-Dava Harç/Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont

5-Dava takibi (Tıklayınız http://www.diyanet-sen.org.tr/hukuk-basvuru-formu )

Üyelerimizin haklarında açılan davalara ilişkin takip, belge sunma ve bilgi alma işlemlerini sendikamız internet sitesinde bulunan “e-Danışma / Hukuk Başvuru Formu” üzerinden yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI :

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatlarımıza göndermelidirler. Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır. Zamanaşımı süresi (idari davalarda 60 gün) ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir. Üyelerimiz avukatlarımıza zorunlu dava harç/posta masrafı dışında ücret ödemeyecek ve özel hallerin dışında noterden vekaletname vermeyeceklerdir.

Avukata gönderilen evrakların ve harçların iadesi olmaz. Davanın lehe olması durumunda mahkemece hükmedilen yargılama gideri üyemizce istenmesi halinde iade edilir. Dava sürecinde istenilen ilave harçlar(Temyiz, İstinaf, İtiraz harçları, gider avansı gibi) üyemiz tarafından eksiksiz olarak süresinde yatılmalıdır. Aksi halde üyemiz yapılacak yasal (Temyiz, İstinaf, İtiraz gibi) başvurudan vazgeçmiş sayılır.

Öte yandan davanın reddi durumunda da çıkabilecek karşı vekalet ücreti unutulmamalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İlçe temsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo, fax ve e-mail yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

 

HUKUK BÜROMUZ :

Adres : Rüzgarlı Caddesi No: 15/B Ulus Altındağ/Ankara

Tel : 0312-230 46 86/0312-231 57 22/0312-231 57 31

Faks :0312 232 13 99

E-mail : diyanetsenhukuk@gmail.com

HESAP BİLGİLERİ

Vakıfbank Ankara Adliye Sarayı Şubesi

Hesap sahibi Av. Hacı Muharrem MANKIR

IBAN: TR900001500158007301966359

 
3WTURK CMS v8.0